Persoonlijke ontwikkelingPERSOONLIJKE ONTWIKKELING


Succesvolle organisaties verhogen stelselmatig de autonomie van hun medewerkers. Persoonlijk leiderschap is een noodzakelijke voorwaarde.


Het goede nieuws is dat u uw leiderschap kan ontwikkelen. Het slechte nieuws is dat dit niet lukt via een traditionele aanpak.


Trüvius beschikt over een netwerk van gecertificeerde coaches en trainers die samen met haar klanten krachtige ontwikkelingstrajecten en -interventies gestalte geven.

SamenwerkingSAMENWERKING


Innovatieve organisaties creëren de context waarin mensen vlot samenwerken. There is no free lunch. Samenwerken in een team is geen vanzelfsprekendheid. De wetenschap is helder: teams ontwikkelen vergt de juiste omkadering en focus.


Misschien wilt u uw directieteam inspireren? Een succesvolle teambijeenkomst of seminarie realiseren? De diversiteit van verschillende stakeholders inzetten?

Structuren


STRUCTUREN


Steeds meer organisaties zien geen alternatief: de manier van organiseren moet drastisch veranderen. Ze worden gedreven door:


  • een verhoogd bewustzijn van de keuzes die een organisatie kan maken;
  • de doorgedreven digitalisering en opkomst van artificial intelligence;
  • de motivatie van mensen die beïnvloed wordt door de zinvolheid van werk, zelfontwikkeling en -organisatie;
  • het disruptieve tijdperk waarin we ons bevinden.
Veranderen
VERANDEREN


We willen allemaal verandering maar niet veranderd worden. Het omgaan met en organiseren van verandering is al lang een essentiële competentie gebleken in elke organisatie. Er bestaan heel wat uiteenlopende visies op hoe u dat dan best aanpakt, elk met hun voor- en nadelen. Het beheren van verandering wordt bovendien steeds meer een basiscompetentie van elke autonome medewerker.

Copyright © All Rights Reserved          Powered by www.mobius.eu