VERANDEREN


Trüvius biedt zowel de methodiek als het instrumentarium voor verandermanagement. Voortschrijdend inzicht en collectieve wijsheid staan hoog in het vaandel en worden in functie van de context en uitdagingen steeds gecombineerd met een resultaatsgerichte, opbouwende, gefaseerde en bevlogen veranderaanpak met continue aandacht voor strategie, belanghebbenden, communicatie, procesbegeleiding, vorming, training & ontwikkeling, monitoring én project management.


ONTWERP VAN EEN

VERANDERAANPAK


We begeleiden uw organisatie bij het ontwerpen van een degelijke en effectieve veranderaanpak. We exploreren samen de veranderuitdaging(en) en context en maken een plan van aanpak om de veranderdoelen zo vlot mogelijk te bereiken.

BEHEER VAN DE

VERANDERING


We maken van uw uitdaging de onze en nemen de rol op van change manager om een vooropgestelde veranderaanpak in de realiteit te brengen.

ONDERSTEUNING IN

SPECIFIEKE VERANDERDOMEINEN


Onze experten staan u bij in het kwalitatief aanpakken van uw verandertraject op het vlak van strategisch management, communicatie, procesbegeleiding, vorming, training en ontwikkeling, baten- en continuïteitsbeheer, medewerkerstevredenheid en -engagement, portfolio-, programma- en projectmanagement.

COACHING VAN DE

CHANGE AGENTS


We coachen uw mensen in alle lagen van de organisatie om de verandering van binnenuit mee te dragen én vorm te geven

Copyright © All Rights Reserved          Powered by www.mobius.eu