SAMENWERKING


Trüvius hanteert beproefde recepten om performante teams uit te bouwen. We werken o.a. volgens het teammodel van Lencioni en de maturiteitsniveaus van Tuckman om uw teams nog performanter te maken.


Trüvius faciliteert uw bijeenkomst en maakt er een bijzondere, inspirerende en doeltreffende ervaring van. Via creatieve werkvormen gaan we met kleine en hele grote groepen aan de slag om tastbare, niet-tastbare, collectieve en individuele resultaten neer te zetten.


ONTWIKKELEN VAN UW

TEAMS


Samenwerken in teams kan u beter niet doen, tenzij u bereid bent te investeren in de ontwikkeling van het team. We coachen en trainen uw teams en verhogen stelselmatig het eigenaarschap van de teamleden om de teamwerking continu te stimuleren en te verbeteren.

OPTIMALISEREN VAN UW
OVERLEGCULTUUR


De beste vergadering is geen vergadering wordt soms gezegd. En toch is overleg belangrijk. Het wordt steeds belangrijker. Wat zou het effect zijn als uw vergaderingen energie geven, iedereen meteen vooruit helpen, heldere besluitvormings-processen gebruiken, en steeds korter worden …

HOSTEN VAN UW

BIJEENKOMSTEN & EVENTS


Of het nu gaat over een directieoverleg, een belangrijke samenkomst met verschillende belanghebbenden, een strategische workshop of een driedaagse conferentie. U wil het anders aanpakken en een verschil maken. We maken het verschil met een kwalitatief ontwerp, hosting en facilitatie van uw initiatief.

FACILITEREN VAN

(BURGER-)PARTICIPATIETRAJECTEN


Participatie is een belangrijke hefboom bij de creatie van (publieke) meerwaarde. Overheden, burgers, ondernemers, kennisinstellingen, het middenveld, klanten, etc. geven de samenleving, dienstverlening of producten mee vorm. We nemen de rol op van regisseur, facilitator, projectleider, architect, procesbegeleider, coach of expert.

Copyright © All Rights Reserved          Powered by www.mobius.eu