PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Onze visie


  1. Focus op het stimuleren van het eigenaarschap van het eigen ontwikkelingsproject.
  2. Aanpak in functie van de realisatie van de ontwikkeldoelen en bijsturing waar nodig.
  3. Leercontext waarbij werkplekleren centraal staat.
  4. Trajecten die rekening houden met het relationele aspect van leiderschapsvaardigheden en, waar zinvol, persoonlijke ontwikkeling ook benaderen vanuit een teamperspectief.

COACHINGSTRAJECTEN


Onze coaches werken volgens de standaarden zoals gedefinieerd door het ICF (International Coach Federation). In typisch een 5-tal gesprekken gedurende een 4-tal maand ondersteunen ze u of uw medewerkers in 1-op-1 gesprekken bij het realiseren van de gewenste doelstelling(en).

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN


Wanneer we met een team of groep mensen aan de slag kunnen gaan om de leiderschapsvaardigheden verder aan te scherpen, maken we een traject op maat bestaande uit verschillende mogelijke componenten zoals inspiratiemodules, coaching, groepscoaching, intervisies, supervisies, online modules, online coaching, mentoring, werklabo’s, etc.


Typische thema’s die we aansnijden zijn: strategie en persoonlijke drijfveren, diversiteit en persoonlijkheidstyperingen, leiderschapsstijlen, coachende vaardigheden, effectief communiceren, storytelling, persoonlijke werkorganisatie, feedback, samenwerking, omgaan met conflicten, efficiënt overleg, besluitvormingsprocessen, veranderbeheer, projectmatig werken, etc.


DE LERENDE ORGANISATIE


Vanuit onze ervaring zijn we een waardevol klankbord en gaan we mee aan de tekentafel staan om het lerend vermogen van uw organisatie verder aan te scherpen. Onze consulting, organisatie- en project management skills komen hierbij goed van pas.

Copyright © All Rights Reserved          Powered by www.mobius.eu