CONTEXT


We leven in bijzonder interessante tijden, het tijdperk van ‘disruptie’ met bijzondere digitale, maatschappelijke, ecologische, economische én menselijke uitdagingen.

We zien vele klanten en actoren in de maatschappij zichzelf heruitvinden. Het bezielen van een organisatie wordt steeds noodzakelijker.

BRANDED BY DA VINCI


Bezielde organisaties bouwen aan de toekomst. De succesfactor van deze organisaties? Ze plaatsen resoluut de mens centraal, in alles wat ze doen. Vandaar de keuze om de man van Vitruvius, kortweg Trüvius, dankzij Leonardo Da Vinci symbool voor de universele mens, als symbool voor onze organisatie te nemen.

POWERED BY MÖBIUS

Möbius, een management consultancy met bijna 100 medewerkers, realiseert al meer dan 20 jaar succesvolle projecten in alle maatschappelijke sectoren: overheden, industrie, diensten, banksector, gezondheidssector, etc.


Möbius wil een maatschappelijk positieve impact hebben dankzij het samenbrengen van uitzonderlijke mensen en organisaties, om samen uitzonderlijke resultaten neer te zetten.


Om dit nog beter te realiseren stelt Möbius via Trüvius nu ook haar ‘zachte’ dienstverlening gebundeld ter beschikking. Wilt u mensen ontwikkelen, samenwerking stimuleren, uw organisatie innovatief en wendbaar structureren of vlot en doelmatig met verandering omgaan? Wilt u met uw organisatie bouwen aan een mensvriendelijke werkplek en het verschil maken?

Copyright © All Rights Reserved          Powered by www.mobius.eu